Международно проучване “Животът ми след катастрофата”

Извършените до момента проучвания показват, че мнозинството от жертвите на катастрофа/катастрофи и техните семейства претърпяват спад в качеството си на живот и жизнения си стандарт, понякога в много голяма степен и за дълго време. Въпреки тези факти обаче, както и въпреки дългогодишните усилия на асоциативната общност да привлекат вниманието на властите към проблема, все още е необходимо да се свърши много работа в посока намаляване на възможните негативни последствия от пътните катастрофи върху пряко засегнатите, както и върху техните близки.

По тази причина Българска асоциация на пострадали при катастрофи (BAZK) си сътрудничи с Европейската Федерация на Жертвите на Пътни Катастрофи (FEVR) и с Белгийския Институт за Пътна Безопасност (BRSI) за провеждането на обширно международно проучване.
Целта на проучването е детайлно да изследва различните последици от травмите, получени при пътни катастрофи, и да изследва потенциални фактори, които биха допринесли към постигането на по-добър жизнен стандарт на пострадалите. Резултатите от настоящото проучване ще спомогнат за формулирането на препоръки и се надяваме да допринесат към постигането на положителни промени в обществената политика в тази област.
По-конкретно резултите от проучването ще бъдат публикувани в доклади и се очаква да спомогнат за формулирането на препоръки за насочване на обществената политика както на европейско, така и на национално ниво. Напълно обяснимо е, че колкото по-голям е броят на респондентите, върху чиито отговори ще се базират резултатите, толкова по-задълбочени ще бъдат предложените идеи по отношение на нуждите и затрудненията, с които се сблъскват жертвите на катастрофи – и съответно толкова по-значим ще бъде ефектът на проучването върху решенията на властите.
Ако сте сред пострадалите в пътен инцидент, ще ви бъдем изключително благодарни за информацията, която бихте ни предоставили за това какво сте преживяли, като попълните проучването. Вашият принос и обратна връзка са от изключителна значимост за целта на проучването.
Напълно осъзнаваме, че отговорите на тези въпроси може да бъде изпитание за Вас, както и че биха изисквали да изложите лични аспекти от живота си след катастрофата. Бъдете сигурни, че всички отговори ще бъдат запазени в пълна анонимност и няма да бъдат използвани за други цели освен за настоящото проучване. Попълването на въпросника не отнема много време (около 20 минути). Ако се натъкнете на каквато и да е трудност при попълването му – по медицински или други причини – не се колебайте да помолите за помощ роднини, приятели или близки, които да го попълнят от Ваше име.Достъп до въпросника ще получите тук:
“Животът ми след катастрофата”

Предварително ви благодарим за отделеното време да се запознаете с нашата молба. Вашите отговори ще спомогнат за изработването на препоръки и за постигането на положителни промени в обществената политика. Оставаме изцяло на Ваше разположение за всякакви разяснения, информация или запитвания.
За контакти и информация:

Oт страна на БАЗК : Мирослава Георгиева, bazk@abv.bg

Share this post